Zadzwoń: 606 135 613
Zadzwoń do nas: 606 135 613

Przyjdź do nas:

ul. Bohaterów Warszawy 4
96-300 Żyrardów
Sekretariat pokój 22

Napisz / zadzwoń:

email: liceumhorn@wp.pl
tel.: 606 135 613

Program

Start > Program

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,HORN’’ w Żyrardowie

Jesteśmy szkołą o trzyletnim cyklu kształcenia (z wyjątkiem absolwentów szkół zawodowych – nauka trwa dwa lata), w którym zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty:
 • język polski
 • j. obcy do wyboru (język angielski, niemiecki, rosyjski)
 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • podstawy przedsiębiorczości
 • informatyka

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny słuchacze zdają w szkole, w miejscu w którym odbywały się zajęcia. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, absolwenci naszej szkoły mogą podjąć studia na dowolnym kierunku studiów lub kształcić się w szkole policealnej.